środowisko • stanowiska pracy • akustyka budowlana • maszyny i urządzenia
Szanowni Państwo!

Podstawę działalności firmy stanowią pomiary oraz badania akustyczne, szczególnie te związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi w obszarach ochrony środowiska, środowiska pracy oraz wymagań dotyczących budynków.

Ekosonika posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1603, który potwierdza kompetencje do prowadzenia badań ujętych w zakresie akredytacji.

Akredytowane pomiary hałasu wykonywane są w oparciu o aktualne normy, metodyki referencyjne oraz wymagania prawne.

Personel firmy legitymuje się kilkunastoletnią praktyką w obszarze badań akustycznych. Doświadczenie poparte jest wiedzą zdobytą w trakcie szeregu kursów specjalistycznych oraz studiów podyplomowych z zakresu wibroakustyki.

Pomiary wykonywane są przy użyciu analizatorów dźwięku firm Svantek oraz Sonopan wraz z dedykowanym oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym (stacja meteorologiczna, statywy pomiarowe itp.).

W codziennej praktyce realizowane są założenia, które w zwięzły sposób opisuje zamieszczona poniżej Polityka Jakości.

Polityka Jakości

Celem systemu zarządzania jakością firmy Ekosonika jest utrzymywanie wysokiego poziomu jakości badań akustycznych i ich wiarygodności.

Przyjęta Polityka Jakości zapewnia:

 • zachowanie poufności informacji, praw i własności klienta,
 • nie podejmowanie żadnych działań, które mogłyby podważać zaufanie do kompetencji, rzetelności, niezależności i bezstronności laboratorium,
 • przegląd zapytań, ofert i umów, w celu wykonywania badań zgodnie z odpowiednimi metodami spełniającymi wymagania klienta i przepisy prawa oraz stosowania wyłącznie wiarygodnych metod badawczych,
 • odpowiedni wybór i zakup usług oraz dostaw wpływających na jakość badań,
 • prawa klienta do złożenia skargi,
 • rozpoznawanie i eliminację przyczyn wystąpienia badań niezgodnych z wymaganiami i niezgodności,
 • ustawiczne szkolenie, w celu utrzymania wysokich kompetencji personelu.

Polityka Jakości jest realizowana poprzez:

 • spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymagań zawartych w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji,
 • stosowanie się do dobrej praktyki laboratoryjnej w usługach świadczonych klientom,
 • wykonywanie badań zgodnie z odpowiednimi metodami, spełniającymi wymagania klienta i przepisów prawa,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością,
 • nadzorowanie wyposażenia i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Politykę Jakości ustanowiono 30.11.2015

Firma działa na terenie całego kraju. Zapraszam do korzystania z oferowanych usług.

Piotr Wiącek