Hałas w środowisku pracy wg GUS

Hałas w środowisku pracy wg GUS

Hałas w środowisku pracy wg GUS

W wyniku badań warunków pracy przeprowadzonych przez GUS w 2017 roku stwierdzono, że wśród czynników zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy dominującą pozycję zajmuje hałas. W warunkach zagrożenia hałasem pracuje 58% osób narażonych na czynniki szkodliwe.
 
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy, w celu określenia stopnia narażenia pracowników, stanowią jeden z elementów umożliwiających ocenę konieczności podjęcia przez pracodawcę działań zmierzających do minimalizacji zagrożeń.