Blog

Hałas przemysłowy

Hałas przemysłowy

Zagrożenia związane z występowaniem hałasu przemysłowego w środowisku zewnętrznym są jednymi z częściej spotykanych w działalności laboratoriów zajmujących się pomiarami hałasu. Źródła hałasu typu przemysłowego to między innymi: instalacje oraz urządzenia pracujące na terenie zakładów przemysłowych urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne pompy ciepła turbiny wiatrowe Problem negatywnego oddziaływania hałasu przemysłowego pogłębia…

Wskaźniki oceny hałasu w środowisku

Wskaźniki oceny hałasu w środowisku

Wyniki pomiarów hałasu stanowią podstawę do obliczenia wskaźników oceny, którymi w przypadku źródeł hałasu środowiskowego są parametry LAeq D oraz LAeq N. Zależnie od rozpatrywanego źródła hałasu, wskaźniki wyznaczane są dla różnych czasów odniesienia: Hałas pochodzący z instalacji i urządzeń (tzw. hałas przemysłowy) LAeq D » czas odniesienia: 8 najmniej korzystnych…

Badania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami

Badania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami

Izolacyjność akustyczną w prosty sposób definiuje się jako odporność przegrody na przenoszenie dźwięków powietrznych i uderzeniowych*. Przegrodą może być ściana lub strop między pomieszczeniami np. w budynku mieszkalnym. Do dźwięków powietrznych zaliczane są odgłosy bytowe (rozmowy, odtwarzana muzyka). Dźwięki uderzeniowe powstają w wyniku zwykłego użytkowania stropów (kroki, przesuwane meble, przedmioty…

Tło akustyczne w pomiarach hałasu

Tło akustyczne w pomiarach hałasu

Celem badań hałasu w środowisku zewnętrznym, pochodzącego m.in. z instalacji przemysłowych, jest określenie poziomu emisji hałasu. Wartość ta obliczana jest jako różnica zmierzonego średniego poziomu dźwięku i poziomu tła akustycznego występującego w punkcie pomiarowym. Tło akustycze stanowią wszystkie dźwięki, które nie pochodzą z badanej instalacji czy zakładu. Wpływ poziomu tła…