Blog

Wskaźniki oceny hałasu w środowisku

Wskaźniki oceny hałasu w środowisku

Wyniki pomiarów hałasu stanowią podstawę do obliczenia wskaźników oceny, którymi w przypadku źródeł hałasu środowiskowego są parametry LAeq D oraz LAeq N. Zależnie od rozpatrywanego źródła hałasu, wskaźniki wyznaczane są dla różnych czasów odniesienia: Hałas pochodzący z instalacji i urządzeń (tzw. hałas przemysłowy) LAeq D » czas odniesienia: 8 najmniej korzystnych…

Badania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami

Badania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami

Izolacyjność akustyczną w prosty sposób definiuje się jako odporność przegrody na przenoszenie dźwięków powietrznych i uderzeniowych*. Przegrodą może być ściana lub strop między pomieszczeniami np. w budynku mieszkalnym. Do dźwięków powietrznych zaliczane są odgłosy bytowe (rozmowy, odtwarzana muzyka). Dźwięki uderzeniowe powstają w wyniku zwykłego użytkowania stropów (kroki, przesuwane meble, przedmioty…

Tło akustyczne w pomiarach hałasu

Tło akustyczne w pomiarach hałasu

Celem badań hałasu w środowisku zewnętrznym, pochodzącego m.in. z instalacji przemysłowych, jest określenie poziomu emisji hałasu. Wartość ta obliczana jest jako różnica zmierzonego średniego poziomu dźwięku i poziomu tła akustycznego występującego w punkcie pomiarowym. Tło akustycze stanowią wszystkie dźwięki, które nie pochodzą z badanej instalacji czy zakładu. Wpływ poziomu tła…

Głośna noc Sylwestrowa

Głośna noc Sylwestrowa

W ostatnich dniach roku jesteśmy narażeni na hałas wszelkiego rodzaju fajerwerków, petard i innych środków, które „uświetniają” przyjście nowego roku. W niewielkich odległościach od źródła wystrzału/wybuchu szczytowy poziom dźwięku C przekracza 135 dB. Dźwięk o takim poziomie jest szczególnie niebezpieczny i może spowodować nieodwracalne ubytki słuchu. Problem nadmiernego hałasu dotyczy…

Hałas impulsowy

Hałas impulsowy

Hałas impulsowy jest definiowany jako hałas, który składa się z jednego lub wielu zdarzeń dźwiękowych – każde o czasie trwania mniejszym niż 1 sekunda. Pomimo krótkiego czasu trwania impulsów, hałas tego rodzaju jest bardzo uciążliwy.   Najczęściej spotykanymi źródłami hałasu impulsowego są wystrzały z broni palnej, wybuchy stosowane w kopalniach…