Blog

Wskaźniki oceny hałasu w środowisku

Wyniki pomiarów hałasu stanowią podstawę do obliczenia wskaźników oceny, którymi w przypadku źródeł hałasu środowiskowego są parametry LAeq D oraz LAeq N. Zależnie od rozpatrywanego źródła hałasu, wskaźniki wyznaczane są dla różnych czasów odniesienia: Hałas pochodzący z instalacji i urządzeń (tzw. hałas przemysłowy) LAeq D » czas odniesienia: 8 najmniej korzystnych...
Czytaj dalej

Tło akustyczne w pomiarach hałasu

Celem badań hałasu w środowisku zewnętrznym, pochodzącego m.in. z instalacji przemysłowych, jest określenie poziomu emisji hałasu. Wartość ta obliczana jest jako różnica zmierzonego średniego poziomu dźwięku i poziomu tła akustycznego występującego w punkcie pomiarowym. Tło akustycze stanowią wszystkie dźwięki, które nie pochodzą z badanej instalacji czy zakładu. Wpływ poziomu tła...
Czytaj dalej

Głośna noc Sylwestrowa

W ostatnich dniach roku jesteśmy narażeni na hałas wszelkiego rodzaju fajerwerków, petard i innych środków, które "uświetniają" przyjście nowego roku. W niewielkich odległościach od źródła wystrzału/wybuchu szczytowy poziom dźwięku C przekracza 135 dB. Dźwięk o takim poziomie jest szczególnie niebezpieczny i może spowodować nieodwracalne ubytki słuchu. Problem nadmiernego hałasu dotyczy...
Czytaj dalej

Hałas impulsowy

Hałas impulsowy jest definiowany jako hałas, który składa się z jednego lub wielu zdarzeń dźwiękowych – każde o czasie trwania mniejszym niż 1 sekunda. Pomimo krótkiego czasu trwania impulsów, hałas tego rodzaju jest bardzo uciążliwy.   Najczęściej spotykanymi źródłami hałasu impulsowego są wystrzały z broni palnej, wybuchy stosowane w kopalniach...
Czytaj dalej

Zakres akredytacji – Wydanie 5

Informujemy, iż audit przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdził dostosowanie naszego systemu zarządzania do nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".Równocześnie został zmodyfikowany zakres akredytacji. Zmiany obejmują:- uwzględnienie tekstu jednolitego rozporządzenia opisującego metody pomiarów hałasu w środowsku pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów...
Czytaj dalej

Burze i infradźwięki

Badania przeprowadzone w 2019 roku na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych (uniwersytety stanów Oklahoma i Nebraska) opisują mechanizmy towarzyszące powstawaniu tornad. Okazuje się, że kilka minut przed formowaniem tornada, burze emitują infradźwięki (niesłyszalne dla ludzkiego ucha). W trakcie obserwacji udało się zarejestrować dźwięki o niskiej częstotliwości poprzedzające tornada, które nie były...
Czytaj dalej

Akustyka w służbie czarownic

W przeszłości czarownicom przypisywano wiedzę magiczną. W południowych Włoszech miejscem dawnych zgromadzeń wiedźm był długi i wąski wąwóz Stretto di Barba (położony na południe od Benevento). Według legend, w czasach Longobardów wąwóz wykorzystywano do odprawiania świętych obrzędów. Skuteczność rytuałów, w których używano m.in. bębnów, zwiększały wielokrotne odbicia dźwięku od równoległych...
Czytaj dalej

Hałas w środowisku pracy wg GUS

W wyniku badań warunków pracy przeprowadzonych przez GUS w 2017 roku stwierdzono, że wśród czynników zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy dominującą pozycję zajmuje hałas. W warunkach zagrożenia hałasem pracuje 58% osób narażonych na czynniki szkodliwe.   Pomiary hałasu na stanowiskach pracy, w celu określenia stopnia narażenia pracowników, stanowią jeden z...
Czytaj dalej

Głośny jak wulkan

Najgłośniejszym źródłem dźwięku pochodzenia naturalnego była prawdopodobnie erupcja wulkanu Krakatau (Indonezja), która miała miejsce 27 sierpnia 1883 roku o godzinie 10:02. Eksplozja była słyszalna w odległości 4800 km, a w Dżakarcie (położonej 160 km od epicentrum wybuchu) poziom ciśnienia akustycznego oszacowano na ok. 170 dB!
Czytaj dalej