Blog

Głośna noc Sylwestrowa

W ostatnich dniach roku jesteśmy narażeni na hałas wszelkiego rodzaju fajerwerków, petard i innych środków, które "uświetniają" przyjście nowego roku. W niewielkich odległościach od źródła wystrzału/wybuchu szczytowy poziom dźwięku C przekracza 135 dB. Dźwięk o takim poziomie jest szczególnie niebezpieczny i może spowodować nieodwracalne ubytki słuchu. Problem nadmiernego hałasu dotyczy...
Czytaj dalej

Hałas impulsowy

Hałas impulsowy jest definiowany jako hałas, który składa się z jednego lub wielu zdarzeń dźwiękowych – każde o czasie trwania mniejszym niż 1 sekunda. Pomimo krótkiego czasu trwania impulsów, hałas tego rodzaju jest bardzo uciążliwy.   Najczęściej spotykanymi źródłami hałasu impulsowego są wystrzały z broni palnej, wybuchy stosowane w kopalniach...
Czytaj dalej

Zakres akredytacji – Wydanie 5

Informujemy, iż audit przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdził dostosowanie naszego systemu zarządzania do nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".Równocześnie został zmodyfikowany zakres akredytacji. Zmiany obejmują:- uwzględnienie tekstu jednolitego rozporządzenia opisującego metody pomiarów hałasu w środowsku pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów...
Czytaj dalej

Burze i infradźwięki

Badania przeprowadzone w 2019 roku na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych (uniwersytety stanów Oklahoma i Nebraska) opisują mechanizmy towarzyszące powstawaniu tornad. Okazuje się, że kilka minut przed formowaniem tornada, burze emitują infradźwięki (niesłyszalne dla ludzkiego ucha). W trakcie obserwacji udało się zarejestrować dźwięki o niskiej częstotliwości poprzedzające tornada, które nie były...
Czytaj dalej

Akustyka w służbie czarownic

W przeszłości czarownicom przypisywano wiedzę magiczną. W południowych Włoszech miejscem dawnych zgromadzeń wiedźm był długi i wąski wąwóz Stretto di Barba (położony na południe od Benevento). Według legend, w czasach Longobardów wąwóz wykorzystywano do odprawiania świętych obrzędów. Skuteczność rytuałów, w których używano m.in. bębnów, zwiększały wielokrotne odbicia dźwięku od równoległych...
Czytaj dalej

Hałas w środowisku pracy wg GUS

W wyniku badań warunków pracy przeprowadzonych przez GUS w 2017 roku stwierdzono, że wśród czynników zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy dominującą pozycję zajmuje hałas. W warunkach zagrożenia hałasem pracuje 58% osób narażonych na czynniki szkodliwe. Pomiary hałasu na stanowiskach pracy, w celu określenia stopnia narażenia pracowników, stanowią jeden z elementów...
Czytaj dalej

Głośny jak wulkan

Najgłośniejszym źródłem dźwięku pochodzenia naturalnego była prawdopodobnie erupcja wulkanu Krakatau (Indonezja), która miała miejsce 27 sierpnia 1883 roku o godzinie 10:02. Eksplozja była słyszalna w odległości 4800 km, a w Dżakarcie (położonej 160 km od epicentrum wybuchu) poziom ciśnienia akustycznego oszacowano na ok. 170 dB!
Czytaj dalej