Blog

Hałas w pomieszczeniach – zmiana poziomów dopuszczalnych i metody badań

W dniu 01.08.2024 r. wchodzi w życie zmiana do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.). Zostają wprowadzone do obowiązkowego stosowania m.in. dwie normy: PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana – Ochrona przed...
Czytaj dalej

Hałas przemysłowy

Zagrożenia związane z występowaniem hałasu przemysłowego w środowisku zewnętrznym są jednymi z częściej spotykanych w działalności laboratoriów zajmujących się pomiarami hałasu. Źródła hałasu typu przemysłowego to między innymi: instalacje oraz urządzenia pracujące na terenie zakładów przemysłowych urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne pompy ciepła turbiny wiatrowe Problem negatywnego oddziaływania hałasu przemysłowego pogłębia...
Czytaj dalej

Wskaźniki oceny hałasu w środowisku

Wyniki pomiarów hałasu stanowią podstawę do obliczenia wskaźników oceny, którymi w przypadku źródeł hałasu środowiskowego są parametry LAeq D oraz LAeq N. Zależnie od rozpatrywanego źródła hałasu, wskaźniki wyznaczane są dla różnych czasów odniesienia: Hałas pochodzący z instalacji i urządzeń (tzw. hałas przemysłowy) LAeq D » czas odniesienia: 8 najmniej korzystnych...
Czytaj dalej

Badania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami

Izolacyjność akustyczną w prosty sposób definiuje się jako odporność przegrody na przenoszenie dźwięków powietrznych i uderzeniowych*. Przegrodą może być ściana lub strop między pomieszczeniami np. w budynku mieszkalnym. Do dźwięków powietrznych zaliczane są odgłosy bytowe (rozmowy, odtwarzana muzyka). Dźwięki uderzeniowe powstają w wyniku zwykłego użytkowania stropów (kroki, przesuwane meble, przedmioty...
Czytaj dalej

Tło akustyczne w pomiarach hałasu

Celem badań hałasu w środowisku zewnętrznym, pochodzącego m.in. z instalacji przemysłowych, jest określenie poziomu emisji hałasu. Wartość ta obliczana jest jako różnica zmierzonego średniego poziomu dźwięku i poziomu tła akustycznego występującego w punkcie pomiarowym. Tło akustycze stanowią wszystkie dźwięki, które nie pochodzą z badanej instalacji czy zakładu. Wpływ poziomu tła...
Czytaj dalej

Głośna noc Sylwestrowa

W ostatnich dniach roku jesteśmy narażeni na hałas wszelkiego rodzaju fajerwerków, petard i innych środków, które "uświetniają" przyjście nowego roku. W niewielkich odległościach od źródła wystrzału/wybuchu szczytowy poziom dźwięku C przekracza 135 dB. Dźwięk o takim poziomie jest szczególnie niebezpieczny i może spowodować nieodwracalne ubytki słuchu. Problem nadmiernego hałasu dotyczy...
Czytaj dalej

Hałas impulsowy

Hałas impulsowy jest definiowany jako hałas, który składa się z jednego lub wielu zdarzeń dźwiękowych – każde o czasie trwania mniejszym niż 1 sekunda. Pomimo krótkiego czasu trwania impulsów, hałas tego rodzaju jest bardzo uciążliwy.   Najczęściej spotykanymi źródłami hałasu impulsowego są wystrzały z broni palnej, wybuchy stosowane w kopalniach...
Czytaj dalej

Zakres akredytacji – Wydanie 5

Informujemy, iż audit przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdził dostosowanie naszego systemu zarządzania do nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".Równocześnie został zmodyfikowany zakres akredytacji. Zmiany obejmują:- uwzględnienie tekstu jednolitego rozporządzenia opisującego metody pomiarów hałasu w środowsku pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów...
Czytaj dalej

Burze i infradźwięki

Badania przeprowadzone w 2019 roku na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych (uniwersytety stanów Oklahoma i Nebraska) opisują mechanizmy towarzyszące powstawaniu tornad. Okazuje się, że kilka minut przed formowaniem tornada, burze emitują infradźwięki (niesłyszalne dla ludzkiego ucha). W trakcie obserwacji udało się zarejestrować dźwięki o niskiej częstotliwości poprzedzające tornada, które nie były...
Czytaj dalej

Akustyka w służbie czarownic

W przeszłości czarownicom przypisywano wiedzę magiczną. W południowych Włoszech miejscem dawnych zgromadzeń wiedźm był długi i wąski wąwóz Stretto di Barba (położony na południe od Benevento). Według legend, w czasach Longobardów wąwóz wykorzystywano do odprawiania świętych obrzędów. Skuteczność rytuałów, w których używano m.in. bębnów, zwiększały wielokrotne odbicia dźwięku od równoległych...
Czytaj dalej
1 2