Zakres akredytacji – Wydanie 5

Zakres akredytacji – Wydanie 5

Zakres akredytacji – Wydanie 5

Informujemy, iż audit przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdził dostosowanie naszego systemu zarządzania do nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Równocześnie został zmodyfikowany zakres akredytacji. Zmiany obejmują:
– uwzględnienie tekstu jednolitego rozporządzenia opisującego metody pomiarów hałasu w środowsku pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2286 z późn. zm.),
– aktualizację metody doboru ochronników słuchu na stanowiskach pracy (PN-EN ISO 4869-2:2018-12),
– aktualizację metody badań hałasu w pomieszczeniach (PN-EN ISO 10052:2007/A1:2010).

Nowy zakres akredytacji (Wydanie 5 z 17 kwietnia 2020 r.) dostępny jest na stronie: ekosonika.pl/zakres-akredytacji-AB1603.pdf