Hałas impulsowy

Hałas impulsowy

Hałas impulsowy

Hałas impulsowy jest definiowany jako hałas, który składa się z jednego lub wielu zdarzeń dźwiękowych – każde o czasie trwania mniejszym niż 1 sekunda. Pomimo krótkiego czasu trwania impulsów, hałas tego rodzaju jest bardzo uciążliwy.
 
Najczęściej spotykanymi źródłami hałasu impulsowego są wystrzały z broni palnej, wybuchy stosowane w kopalniach lub przy pracach wyburzeniowych, czy też bicie dzwonów kościelnych.
 
Ze względu na specyfikę zjawiska, metodyka pomiarów hałasu impulsowego jest inna, niż w przypadku np. hałasu ustalonego. Impulsy akustyczne należy traktować jako zdarzenia akustyczne, które są charakteryzowane przez ekspozycyjny poziom dźwięku (LAE lub SEL). Duża uciążliwość hałasu impulsowego wymusza stosowanie poprawek (5 dB lub 12 dB), które dodaje się do zmierzonych poziomów ekspozycyjnych.