Tło akustyczne w pomiarach hałasu

Tło akustyczne w pomiarach hałasu

Tło akustyczne w pomiarach hałasu

Celem badań hałasu w środowisku zewnętrznym, pochodzącego m.in. z instalacji przemysłowych, jest określenie poziomu emisji hałasu. Wartość ta obliczana jest jako różnica zmierzonego średniego poziomu dźwięku i poziomu tła akustycznego występującego w punkcie pomiarowym. Tło akustycze stanowią wszystkie dźwięki, które nie pochodzą z badanej instalacji czy zakładu.

Wpływ poziomu tła akustycznego jest nieznaczny w przypadku różnicy poziomów większej niż 10 dB i jest tym większy im mniejsza jest różnica. Dla różnicy wynoszącej 3 dB, poprawka dotycząca tła akustycznego, którą należy odjąć od średniego poziomu dźwięku, wynosi 3 dB. Różnica poziomów mniejsza niż 3 dB uniemożliwia wykonanie pomiarów hałasu zgodnie z obowiązującą metodyką referencyjną. Z tego powodu dla punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenach silnie zubranizowanych lub w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu, wykonanie pomiarów jest w znacznym stopniu utrudnione, szczególnie w porze dnia.