Pomiar izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych

Pomiar izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych

Pomiar izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów należy przeprowadzać wg PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów.

Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych przeprowadza się w pasmach 1/3 oktawowych. Metoda pomiarów polega na określeniu poziomu uderzeniowego tj. poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu odbiorczym podczas pobudzania badanego stropu normowym źródłem dźwięku uderzeniowego. Dźwięk uderzeniowy powinien być wytwarzany za pomocą stukacza.

Poziom uderzeniowy określa się, stosując pojedynczy mikrofon przemieszczany od jednego punktu pomiarowego do następnego, lub też mikrofon poruszający się w sposób ciągły lub ruchem wahadłowym.

W pomieszczeniu odbiorczym wymagane są dodatkowe pomiary czasu pogłosu oraz poziomu tła akustycznego.

Na postawie otrzymanych wyników oblicza się wskaźnik poziom uderzeniowego znormalizowanego.